Setkání

 

Středa

15.15 náboženství pro předškoláky

17.00 domácí skupinka (setkání nejen rodin)

 

Čtvrtek

13.00 náboženství pro děti školou povinné

17.00 biblická hodina

 

Pátek

18.00 mládež

 

Neděle

8.45 nácvik sborového zpěvu

9.30 bohoslužby a nedělní škola

 

Bohoslužby v domově pro seniory „Seniorpark“


Každých 14 dní v neděli ve 14.00 (10.3., 24.3. 2019…)